This is not another Martin Parr exhibition

This is not another
Martin Parr exhibition

Autor: Jakub Dziewit

Opis skrótowy: Fotobook podejmujący dialog ze zdjęciami Martina Parra

Obszar tematyczny: fotografia, kultura wizualna, antropologia wizualna, turystyka

Format, ilość stron: 270×180 mm, 32

Nakład: 100

Oprawa: twarda płócienna

Data wydania: marzec 2018

ISBN: 978-83-947175-3-7

album można zakupić bezpośrednio na
stronie autora: dziewit.art.pl

Opis:
Projekt This is not another Martin Parr exhibition to wystawa i album fotograficzny, którego celem jest refleksja nad zapośredniczonym odbiorem rzeczywistości. Autor przyjmuje perspektywę kulturoznawczą – spojrzenia na fotografowanie jako praktykę kulturową, ale także odwołania się do myśli m.in. Hermanna Brocha, Charlesa Baudelaire’a, Viléma Flussera oraz Michela Foucaulta – i podejmuje wątki relacji władzy między człowiekiem a aparatami. Wykorzystuje do tego konwencję fotoreportażu, którą jednak stara się ostatecznie przełamać w sposób ironiczny.
Projekt jest kontynuacją, komentarzem do prezentowanego kilka lat wcześniej cyklu O laudate dominum!.