Pomiędzy tożsamością a obrazem

Pomiędzy tożsamością a obrazem

Redakcja: Miłosz Markiewicz, Agata Stronciwilk, Paweł Ziegler

Seria wydawnicza: Historia i Teoria Kultury (HiT Kultury)

Opis skrótowy: wieloautorska monografia naukowa poświęcona relacjom między tożsamością a obrazem

Obszar tematyczny: kulturoznawstwo, filozofia kultury, historia kultury, kultura wizualna

Format, ilość stron: A5, 246

Nakład: 250 + pdf

Oprawa: miękka ze skrzydełkami, karton szlachetny

Data wydania: grudzień 2016

ISBN: 978-83-944202-8-4 (wersja papierowa),
978-83-944202-7-7 (wersja elektroniczna)

> kup książkę w księgarni motyleksiazkowe.pl <
> pobierz książkę w formacie pdf (za darmo!) <

 

Opis książki (z okładki):

Tożsamość oraz obraz pozostają jednymi z najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki. To wokół nich budowane są kolejne teorie, czy wręcz całe dziedziny wiedzy. Autorzy tekstów zawartych w tomie zadają pytanie, co wyłania się ze zderzenia obu pojęć. Przedmiotem ich zainteresowań jest więc nie tożsamość bądź obraz, ale wszystko to, co odnajdziemy pomiędzy nimi, co wyrasta na skrzyżowaniu dyskursów. Zamieszczone tu studia obejmują refleksją zarówno sztukę, jak i literaturę, film, fotografię czy poezję. Poprzez badania nad konkretnymi tekstami kultury oraz rozważania teoretyczne, autorzy starają się ujawnić skomplikowane relacje zachodzące pomiędzy tym, co tożsamościowe a obrazowością. Pytają zarówno o obrazowanie tożsamości, jak i o tożsamość samego obrazu. Przede wszystkim jednak towarzyszą im pytania o nas samych – o to, co widzimy, kiedy patrzymy w lustro, w jaki sposób kreujemy obrazy i jak im podlegamy.

Spis treści:

Miłosz Markiewicz, Tożsamość zobrazowana, czyli o wartości zamykania oczu
Marta Bącała-Ślęzak, Nieodkryta tożsamość czy zasłonięty obraz Niewyobrażalnego? – ambiwalentność znaczenia podmiotu w wybranych haiku ks. Janusza Stanisława Pasierba oraz klasycznych wierszach japońskich
Dawid Kujawa, Obraz szaleństwa i szaleństwo obrazu. Uwagi o filmie Crazy Talk Gabriela Mitchella
Marta Sarnowska, Pomiędzy nihilizmem estetycznym i egzystencjalnym w twórczości Henryka Cześnika
Justyna Hanna Budzik, Un triste na fotografiach Gisèle Freund. Portrety Waltera Benjamina w cieniu melancholii
Anna Jarmuszkiewicz, Widma i emanacje. O związkach fotografii ze śmiercią. Przypadek Prousta
Sabina Rotowska, Judaistyczne nagrobki jako egzemplifikacje tożsamości żydowskiej – kulturowej i osobowościowej
Violetta Sajkiewicz, Mit niemieckości. Obrazy tożsamości osobistej i zbiorowej w malarstwie Neo Raucha
Magdalena Bałaga, „Być może pokażą się inne tematy niż praca” – kilka uwag o problemie tożsamości w Języku korzyści Kiry Pietrek i Pamiętniku z powstania Rafała Krausego
Kinga Kasperek, Proces pisania poezji Anny Agaty Tomaszewskiej a projekt écriture féminine
Anna Duda, „Niewinność tworu”. O fotografii tańca współczesnego
Jakub Dziewit, Od budowania tożsamości do zniewolenia. Rozważania o funkcji fotografii w kulturze Zachodu
Agata Stronciwilk, Parergon. O granicach, ograniczeniach i tożsamości obrazu w twórczości Kamila Kuskowskiego

Patronaty:

artPapier,
Fragile,
Laboratorium Kultury,
OPCJE 1.1.