Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych

Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych

Redakcja: Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek

Seria wydawnicza: Historia i Teoria Kultury (HiT Kultury)

Opis skrótowy: wieloautorska monografia naukowa poświęcona patrzeniu i widzeniu w ujęciu kulturoznawczym

Obszar tematyczny: kulturoznawstwo, antropologia kultury, historia kultury, kultura wizualna

Format, ilość stron: A5, 394

Nakład: 250 + pdf

Oprawa: miękka ze skrzydełkami, karton szlachetny

Data wydania: listopad 2016

ISBN: 978-83-944202-6-0 (wersja papierowa),
978-83-944202-5-3 (wersja elektroniczna)

> kup książkę w księgarni motyleksiaskowe.pl <
> pobierz książkę w formacie pdf (za darmo!) <
 

Opis książki (z okładki):

Spośród wszystkich zwrotów i przełomów humanistyki to właśnie ten „obrazowy” (ikoniczny/wizualny/piktorialny) opisuje się najczęściej we współczesnych badaniach nad kulturą. Na przecięciu podejścia kulturoznawczego i antropologicznego prężnie rozwijają się antropologie: obrazu, wizualności, wizualna, mediów, kultury wizualnej. Proponowana w tomie refleksja w centrum ustawia jednak nie obraz, ale człowieka – to on patrzy i widzi w pewien sposób, uwarunkowany kontekstem kulturowym, historycznym, społecznym i medialnym. Analizie poddane są zarówno praktyki oraz teksty kultury, jak i dyskurs na ich temat – takie ujęcie pozwoliło na uporządkowanie zagadnienia w trzech częściach: „Antropologia / historia kultury”, „Teksty kultury” i „Media w kulturze”.

Spis treści:

I. Antropologia / historia kultury:
Jakub Dziewit, Adam Pisarek, Ciemnia antropologiczna
Marek Pacukiewicz, Refleksy w obiektywie. Mitologika filmu etnograficznego
Małgorzata Kołodziej, Refleksje na temat patrzenia w antropologii
Katarzyna Maniak, Muzeum dyscyplinujące spojrzenie – o przyglądaniu się w przestrzeni muzealnej. Przypadek muzeum etnograficznego
Agata Stronciwilk, Oszukać oko. Nawiązania do trompe-l’œil w polskiej sztuce współczesnej
Jakub Jakubaszek, Polska na wystawie Kielc. O wystawach prowincjonalnych, peryferyjnej modernizacji i wyobraźni narodowej w XIX wieku

II. Teksty kultury:
Mariusz Gołąb, Narracja obrazów
Kamil Kozakowski, Ziemia – Barcelona: szkic o tubylcach. Dziennik w kosmicznym znaczeniu tego wyrazu
Agnieszka Rygol, Komparatystyczna analiza perspektywy oglądu w Petersburgu Jarosława Iwaszkiewicza oraz Przewodniku po przemianowanym mieście Josifa Brodskiego
Karolina Kostyra, Między zachwytem a potępieniem: Inny w obiektywie ludowego nurtu kina radzieckiego
Helena Jadwiszczok-Molencka, Jacek Molencki, Patrzeć, widzieć, interpretować. O kompetencjach interpretacyjnych odbiorców japońskich filmów animowanych
Maria Pawlicka, Zobaczyć Japonię poprzez anime
Justyna Hanna Budzik, „W fotografii, zdaje się, nie będzie ze mnie »ludzi« […]”. Zdzisława Beksińskiego przetwarzanie widzenia

III. Media w kulturze:
Agata Koprowicz, Ekran ucieleśniony. Tablet jako obiekt teoretyczny
Jagoda Sałaj, Widzenie kontrolowane, czyli kiedy technika wkracza w pole patrzenia. Eyetracking
Marcin M. Chojnacki, Wirtualna kamera i jej zastosowanie w grach wideo
Bartosz Kłoda-Staniecko, Responsywne obrazy. O relacji sprawczości i perspektywy widzenia w grach komputerowych
Ewa M. Walewska, Neonawigacja i wirtualna turystyka – nowe, zmediatyzowane sposoby patrzenia, zwiedzania i nawigowania

Patronaty:

artPapier,
Fragile,
Laboratorium Kultury,
OPCJE 1.1.