O wydawnictwie

Katowickie wydawnictwo grupakulturalna.pl powołane zostało do życia w październiku 2010 roku. Do 2012 roku publikowało głównie katalogi wystaw malarskich i fotograficznych. W 2012 roku przy współpracy z Zakładem Teorii i Historii Kultury UŚ powołane zostało czasopismo „Laboratorium Kultury” – kulturoznawczo-antropologiczny rocznik naukowy. W 2013 roku powołaliśmy do życia serię wydawniczą „Historia i Teoria Kultury” (Hit Kultury), a w 2015 roku serię wydawniczą „Teoria / Antropologia Kultury” (T/AK). Od 2014 roku jesteśmy także współwydawcą czasopisma naukowego „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”.

Wydawnictwo wspiera politykę otwartego dostępu.

Redaktor naczelny wydawnictwa: Jakub Dziewit

 

Rada naukowa serii wydawniczej „Historia i Teoria Kultury” (Hit Kultury):

– dr hab. Anna Gomóła (przewodnicząca),
– prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
– prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska,
– mgr Jakub Dziewit (redaktor prowadzący).

Rada naukowa serii wydawniczej „Teoria / Antropologia Kultury” (T/AK):

– dr hab. Marek Pacukiewicz (przewodniczący),
– dr Adam Pisarek (redaktor prowadzący),
– dr Małgorzata Rygielska.